Armeesportgemeinschaft Vorwärts Gross Glienicke II

  • ASG Vorwärts Gross Glienicke II Wimpel
  • Foto folgt


Sektionen

  • ASG Vorwärts Gross Glienicke II Wimpel Sektionen
  • Foto folgt


Gründung:

- ...

Sektionen:

- Fussball, Judo, Militärischer Mehrkampf, ...

Träger      :

- NVA Artilleriewerkstatt Gross Glienicke, NVA KFZ- und Panzerwerkstatt Gross Glienicke, NVA Chemische          Abwehrkompanie Gross Glienicke, ...

Auflösung:

- ...