Armeesportgemeinschaft Vorwärts Goldberg II

  • ASG Vorwärts Goldberg II Wimpel
  • Foto folgt


Sektionen

  • ASG Vorwärts Goldberg II Wimpel Sektionen
  • Foto folgt


Gründung:

- ...   

Sektionen:

- Fussball, Kanu, Volleyball, ... 

Träger      :

- NVA Pionierbataillon Goldberg   

Auflösung:

- ...